=
Giới thiệu chung
Nằm trong chủ trương chung về phát triển Vietnam Airlines (VNA) thành một Tập đoàn Kinh tế mạnh, các cấp Lãnh đạo của VNA đã nhìn nhận Công nghệ Thông tin - Viễn thông (CNTT-VT) là một trong những trọng tâm phát triển trong giai đoạn mở cửa bầu trời và cạnh tranh trong Thương mại Điện tử toàn cầu. Việc thành lập Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không (AITS) được triển khai theo định hướng của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hội nhập nền Kinh tế, mở rộng quan hệ trên thương trường và nâng cao năng lực cạnh tranh với các Hãng hàng không trên thế giới và trong khu vực.
 
Sản phẩm dịch vụ
Hệ thống CNTT - VT
Dịch vụ đảm bảo hoạt động, khai thác, vận hành các hệ thống CNTT - VT: Đảm bảo hoạt động hệ thống bán vé, làm thủ tục hành khách, hàng hoá, GAS, FFP, YMS…; Đảm bảo hoạt động trang thiết bị Đầu cuối ...
Dịch vụ CNTT - VT
Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ CNTT - VT: Thiết bị, máy chủ Hosting các hệ thống ứng dụng; Hạ tầng mạng WAN phục vụ truyền số liệu Voice & Data; Thuê hệ thống thư tín điện tử (E-mail) ...

Dịch vụ xử lý dữ liệu
Cung cấp dịch vụ Xử lý dữ liệu: Xử lý chứng từ thu bán hành khách và hàng; Xử lý chứng từ vận chuyển hành khách và hàng hóa; Xử lý chứng từ thanh toán Interline; Thông kê, phân tích và cung cấp dữ liệu, chứng từ; ...