=
Giới thiệu chung
Nằm trong chủ trương chung về phát triển Vietnam Airlines (VNA) thành một Tập đoàn Kinh tế mạnh, các cấp Lãnh đạo của VNA đã nhìn nhận Công nghệ Thông tin - Viễn thông (CNTT-VT) là một trong những trọng tâm phát triển trong giai đoạn mở cửa bầu trời và cạnh tranh trong Thương mại Điện tử toàn cầu. Việc thành lập Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không (AITS) được triển khai theo định hướng của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hội nhập nền Kinh tế, mở rộng quan hệ trên thương trường và nâng cao năng lực cạnh tranh với các Hãng hàng không trên thế giới và trong khu vực.
 
Sản phẩm dịch vụ
Giải pháp cho doanh nghiệp
Giải pháp sao lưu (backup) tập trung; Giải pháp An ninh thông tin, an ninh mạng; Giải pháp Ảo hóa Truyền thống/Hội tụ/Siêu hội tụ; Giải pháp DC – DR cho doanh nghiệp; Giải pháp hội nghị truyền hình ...
Dịch vụ CNTT - VT
Cho thuê hạ tầng máy chủ, hosting các hệ thống ứng dụng; Cho thuê và đảm bảo hoạt động hạ tầng mạng; Dịch vụ cho thuê và bảo trì cá phần mềm ứng dụng; Cho thuê và đảm bảo hoạt động thiết bị đầu cuối CNTT ...

Dịch vụ xử lý dữ liệu
Cung cấp dịch vụ Xử lý dữ liệu: Xử lý chứng từ thu bán hành khách và hàng; Xử lý chứng từ vận chuyển hành khách và hàng hóa; Xử lý chứng từ thanh toán Interline; Thông kê, phân tích và cung cấp dữ liệu, chứng từ; ...