=

Chung sức diệt trừ covid 19

Người người, nhà nhà: Co..ro..N.A.A!
COVID 19 phá hại ta,
Lớn bé trẻ già đều ngại chúng,
Phòng ngừa hỡ hững chúng không tha!
Toàn cầu chung sức cô lập chúng,
Ngăn chặn đẩy lùi chúng lan ra,
Người qua vùng dịch về nên nhớ,
Khai báo, cách ly, tạm vắng nhà.
Cơ quan Y tế lao vào cuộc,
Chính quyền, đoàn thể tiến quân ra,
Giải thích tuyên truyền dân thấu hiểu,
Diệt trừ virus sạch cửa nhà.
Học sinh phòng dịch chưa đến lớp,
Tích cực chăm ngoan học tại nhà,
Người nghi nhiễm bệnh không đi lại,
Cô lập
khoanh vùng
cách ly ra!
Đâu đâu cũng thấy khẩu trang kín,
Sát khuẩn rửa tay sẵn trên bàn,
Vệ sinh thực phẩm ăn uống chín,
Ý thức nâng cao cứu chúng mình.
Bốn bể năm châu đồng tâm quyết,
Tiễn trừ Virus Co Ro Na!

 Tin bài : Hoàng Thế Quảng - TT XLDL