=

Thông báo về Lịch ca kíp tháng 8 năm 2020

Công ty cổ phần Tin học-Viễn thông Hàng không (AITS) xin thông báo về Lịch ca kíp tháng 8 năm 2020