=

Người Trưởng nhóm cần mẫn và chăm chỉ

Thời gian vừa qua do tác động của dịch bệnh COVID19, nhiều chuyến bay của Vietnamairlines bị cắt giảm, tại các đơn vị trong VNA-Group, nhân sự buộc phải nghỉ không lương luân phiên, thực hiện giãn cách xã hội nhưng vẫn phải duy trì hoạt động SXKD. Không nằm ngoài tác động đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 của AITS cũng phải thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp. Bên cạnh các biện pháp mạnh về cắt giảm chi phí, bố trí lao động theo cơ cấu mới phù hợp đặc điểm tình hình SXKD trong bối cảnh dịch bệnh, một trong số những biện pháp được thực hiện trong giai đoạn 6 tháng cuối năm là tăng cường đào tạo để có thể luân chuyển, cơ cấu lại các vị trí “Key” nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và qua đó nâng cao khả năng thích ứng với từng giai đoạn.


Chị Nguyễn Thị Thắm - trưởng nhóm K6, p.TTQT (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trung tâm XLDL, là một trong những đơn vị được chọn để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu lần này. Trong rất nhiều con người suất sắc của XLDL, chị Nguyễn Thị Thắm - Trưởng nhóm K6 đã được ban Lãnh đạo Trung tâm tin tưởng giao nhiệm vụ tiếp nhận công việc hỗ trợ và xử lý dữ liệu bán Onlines, chuẩn bị cho việc luân chuyển giữa các trưởng nhóm. Công việc đòi hỏi sự cần mẫn, chăm chỉ và chính xác tuyệt đối để có thể tìm ra những khoản chênh lệch, những đối soát thành công trong các giao dịch mua bán vé Online – Đây là nhóm công việc đang tăng lên từng ngày do sự dịch chuyển trong phương thức bán vé mới của VNA trong giai đoạn bị tác động của dịch bệnh.

Với kiến thức, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm việc trực tiếp, những lần nâng cấp thay đổi hệ thống K6 ở Trung tâm XLDL và hơn cả là tinh thần xung kích không ngại khó khăn, chị Thắm đã không nề hà tiếp nhận thêm công việc mới mà vẫn chu toàn công việc hiện tại và hỗ trợ hướng dẫn đồng nghiệp hết sức nhiệt tình.

Nhờ cảm thông hỗ trợ từ phía gia đình trong việc chăm sóc hai con nhỏ cộng thêm những nỗ lực, cố gắng của bản thân Chị xứng đáng là con người tiêu biểu trong công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như trong công cuộc chuyển đổi cơ cấu lần này của trung tâm XLDL.


Chị Nguyễn Thị Thắm (Thứ 3 bên trái) nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua 2019

Tin bài: Nguyễn Thị Thanh Thủy - P. TTQT