=

Tổng kết 6 tháng phòng tôi

Tổng kết 6 tháng phòng tôi !
***

Tổng kết 6 tháng phòng Doanh thu
Công việc hanh thông chạy vù vù
Dù phải trải qua mùa dịch bệnh
Anh em đồng sức việc trơn tru
*
Covid hoành hành tít đầu năm
Ba mấy con người vẫn cực chăm
Cống hiến giảm lương *không giảm việc*
Công ty ghi nhận *tập thể vàng*
*
Dẫu biết muôn vàn nỗi khó khăn
Dịch kia bệnh mới chẳng dễ nhằn
Chung sức chung lòng cùng nhân loại
Quyết tâm giữ vững *thế hiên ngang*
*
Cung cấp hàng ngàn đầu báo cáo
Trung tâm xử lý dữ liệu vào
Doanh thu Hành khách đồng lòng hứa
Cuối năm thành tích *tiếp tục tăng*

Tác giả: Hoàng Tiến Thành - P KSDTVC hành khách