=

Đào tạo nội bộ nâng cao chất lượng dịch vụ phần mềm của AITS

Ngày 24/08/2020, Lãnh đạo Phòng Phát triển Sản phẩm Dịch vụ Phần mềm (PTSPDVPM) đã tổ chức buổi đào tạo nội bộ về các quy trình làm việc cho CBNV đang công tác tại phòng. Trải qua một thời gian dài vừa áp dụng, vừa chỉnh sửa, đến nay hệ thống quy trình làm việc của Phòng PTSPDVPM đã hoàn thiện hơn rất nhiều so với những ngày đầu mới được ban hành.

Tại buổi đào tạo, Lãnh đạo phòng giới thiệu cho nhân viên hai quy trình: Quy trình phát triển phần mềm và Quy trình đảm bảo hoạt động. Hai quy trình này vừa được hoàn thiện và công bố trên Portal nội bộ.

Việc ban hành lần này, hai quy trình trên sẽ giúp công việc triển khai dự án và đảm bảo hoạt động được thực hiện, theo dõi, giám sát dễ dàng hơn thông qua một số điểm mới sau:
- Phân cấp quyền cho Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng trong việc phê duyệt Change Requets
- Các điều kiện bắt buộc phải hoàn thành trước khi Go-live hệ thống
- Các tài liệu cần có để bàn giao cho khách hàng khi tiến hành nghiệm thu sản phẩm

LĐP hướng dẫn các quy trình và trực tiếp giải thích các thắc mắc

Trong khoảng thời gian đào tạo, ngoài sự hướng dẫn từ Lãnh đao, các anh chị em trong phòng đều rất nhiệt tình, sôi nổi, trao đổi các vấn đề chưa nắm rõ.

Thảo luận giữa các thành viên trong buổi đào tạo

Sự giải thích chi tiết, tỉ mỉ, rõ ràng từ Lãnh đạo phòng đã giúp tất cả các thành viên hiểu rõ hơn về các điểm mới trong quy trình, cách thức áp dụng vào công việc cho hiệu quả hơn. Buổi đào tạo nội bộ phòng PTSPDVPM đã diễn ra thành công tốt đẹp.
TIn Bài: Khổng Bùi Trung – P.PTSPDVPM