=

AITS hoàn thành phát triển Đảng viên mới trong năm 2020

Vừa qua, công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú gồm:
- Quần chúng Phạm Ánh Dương – Chi bộ Phòng Phát triển Hạ tầng CNTT và ANTT.
- Quần chúng Đinh Phương Nga - Chi bộ Văn phòng đại diện Khu vực Miền Nam.
- Quần chúng Đào Thị Diễm - Chi bộ KS Doanh thu VCHK và Kiểm soát TTQT.
Những quần chúng ưu tú đã nỗ lực không ngừng, phấn đấu trong công việc chuyên môn cũng như các hoạt động đoàn thể để được đứng trong hàng ngũ của Đảng hôm nay.
Buổi lễ được tổ chức trang trọng, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Sau khi tiến hành nghi thức chào cờ, Ban tổ chức đã mời các đồng chí đọc đơn xin vào Đảng và nhận quyết định từ Bí thư chi bộ.
Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đồng chí Đảng viên mới đã xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các Đảng viên đi trước đã luôn quan tâm, dìu dắt và hứa sẽ luôn phấn đấu hoàn thành trách nhiệm của người Đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và đơn vị ngày càng vững mạnh.

Chi bộ Phòng Phát triển Hạ tầng CNTT và ANTT chúc mừng Đảng viên mới Phạm Ánh Dương

Đảng viên Đinh Phương Nga nhận hoa chúc mừng từ Phó Bí thư Đảng ủy công ty.

Đảng ủy viên công ty chúc mừng Đảng viên mới Đào Thị Diễm.

Đảng ủy Công ty AITS chúc các Đảng viên mới khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng để AITS ngày càng có nhiều Đảng viên trẻ, có trình độ chuyên môn, tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp để góp phần xây dựng AITS ngày càng vững mạnh.
Tin bài: Ban biên tập AITS