=

Sự phát triển áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác kiểm soát thu bán hành khách

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy công ty về việc nâng cao chất lượng dịch vụ, nắm được lợi thế của công nghệ 4.0 giúp công ty có thể tận dụng cơ hội, rút ngắn thời gian thực hiện cung cấp dịch vụ và mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Phòng Kiểm soát thu bán Hành khách (P.KSTBHK) là một trong các đơn vị tiên phong của Trung tâm Dịch vụ Xử lý dữ liệu trong việc xây dựng kế hoạch, quyết tâm thực hiện tốt nhất dịch vụ mang đến cho khách hàng.

Năm 2020, P.KSTBHK xác định được sự cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ kiểm soát thu bán và các dịch vụ kiểm soát mới xuất phát từ nhu cầu của khách hàng và lợi ích của việc cung cấp dịch vụ sớm nhất có thể.
Cụ thể, phòng KSTBHK đã phân tích và triển khai từ cung cấp dịch vụ từ xử lý thủ công sang xử lý bằng chương trình như sau:

1. Chương trình kiểm soát khách Goshow: gồm phân tích phục vụ xây dựng chương trình, xây dựng các tiêu chí, điều kiện thành bộ master chuẩn đáp ứng việc áp dữ liệu được tự động, giải quyết số lớn và tiết kiệm được chi phí về nhân công lên đến 80%. Quan trọng hơn, đó là tốc độ kiểm tra tự động được gửi ngay qua email tự động của AITS đến sân bay sau 3 ngày đáp ứng yêu cầu kiểm tra tại sân bay thay vì trước đây là 2 tháng. Việc tự động không những giúp sân bay có thông tin nhanh, bên cạnh đó, chương trình xây dựng cũng được triển khai để các sân bay có thể kết nối và xử lý trên hệ thống giúp dữ liệu được tập trung xử lý và đảm bảo chính xác hơn. Các báo cáo từ đây cũng được xây dựng giúp các đơn vị chủ động khai thác và kiểm soát

2. Chương trình COB (EMD xuất cho dịch vụ Hàng hóa): được phân tích kết hợp với phòng Kiểm soát Hàng hóa và Dịch vụ khác. Đây là dịch vụ mới triển khai xuất chứng từ hàng hóa qua chứng từ điện tử đa mục đích (EMD) chỉ triển khai cho Hành khách. Việc phân tích đã được xác định cần làm ngay để đảm bảo dữ liệu được lưu trữ phục vụ từ dữ liệu đầu vào đến khâu kiểm soát cung cấp sản phẩm báo cáo đầu ra của phòng Hàng hóa dịch vụ khác.
Nhận thức được sự cần thiết và tầm quan trọng của lưu trữ dữ liệu mang tính chuyên nghiệp, hai đơn vị đã phối hợp phân tích yêu cầu để xây dựng chương trình và đã hoàn thành trong năm 2020 gồm báo cáo, kết nối dữ liệu trên các hệ thống khác nhau Revera, Rasi, Sabre, Điều hành bay để chương trình kiểm soát COB phục vụ dịch vụ ưu việt nhất cho khách hàng và cũng tự động hóa được khâu kiểm soát, tiết kiệm chi phí nhân công trong việc kiểm soát thủ công;

Chuyên viên P. KSTBHK thực hiện nghiệp vụ trực tiếp trên hệ thống, giảm thiểu chứng từ kèm theo.

3. Chương trình Quản lý ADCM-Enhance: Năm 2018, phòng KSTBHK đã phân tích xây dựng chương trình quản lý ADCM cho chiều AITS phát hành. Sự ra đời của chương trình đã giúp Ban TCKT triển khai đến các chi nhánh áp dụng việc kiểm soát ADCM tập trung trên một hệ thống chương trình thay vì làm thủ công (file word, excel) và gửi công văn, báo cáo. Đến năm 2020, phòng KSTBHK tiếp tục phát triển thêm chương trình nâng cấp, bổ sung thêm chiều đại lý BSP xác nhận thanh toán cho chương trình ADCM-Enhance. Chương trình đã giúp các chi nhánh có thể lấy dữ liệu ADCM do BSP lập tự động thay vì nhập tay thủ công như trước đây, cân bằng ADCM ngay tại chương trình thay cho tính toán thủ công, góp phần đẩy nhanh công tác kiểm tra, đối soát tại các chi nhánh đồng thời có thể sử dụng chương trình để theo dõi, lập báo cáo. Việc xây dựng chương trình quản lý ADCM là nhu cầu quản lý cấp thiết của Ban TCKT đối với việc quản lý chi nhánh. Chương trình xây dựng đã được Ban TCKT đánh giá cao và nghiệm thu chất lượng sản phẩm dịch vụ.

4. Chương trình Gombatch. Hạn chế của hệ thống Revera là không thực hiện áp giá tự động dẫn đến bộ phận Kiểm soát thu bán Hành khách phải xây dựng chương trình Avera để lấy dữ liệu và kiểm soát thủ công. Đã nhiều năm, TCT HKVN đánh giá đây là một hệ thống phức tạp do hệ thống giá của VNA đặc thù. Nhận thức được sự cần thiết phải xây dựng hệ thống áp giá tự động, phòng Kiểm soát thu bán đã chủ động làm việc với 3 đối tác về Robotic song do mức độ phức tạp của hệ thống giá trong việc truy cập cũng như nhận diện mà việc áp dụng Robot là không khả thi. Năm 2019, phòng KSTB đã tiến hành phân tích theo giải pháp Gom batch đồng dạng để tăng năng suất lao động và chất lượng kiểm soát thuế, phí, hoa hồng từ việc lấy tự động kết quả áp trên Revera. Dự kiến đến tháng 12/2020, chương trình sẽ triển khai áp dụng chính thức.

Số liệu chính xác, nhanh đáp ứng yêu cầu khách hàng là ưu tiên hàng đầu của mỗi cán bộ của P. KSTBHK.

Năm 2020 là năm chạy đua về chương trình đối P.KSTBHK và cũng là thành công lớn mà Đơn vị đạt được. Tiến độ kiểm soát thu bán hành khách được đẩy nhanh và vượt thời hạn so với yêu cầu của khách hàng.
Do đó, mà mặc dù công việc phát sinh, nhân công cũng không tăng do phòng đã chủ động kịp thời phân tích xây dựng chương trình, tiết kiệm chi phí nhân công, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp. Quan trọng hơn cả là sự đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp trong công tác kiểm soát.

Tập thể cán bộ Phòng Kiểm soát Thu bán Hành khách

Chào mừng 12 năm thành lập công ty, cũng đánh dấu mốc sự trưởng thành và ngày một chuyên nghiệp của AITS, tập thể phòng KSTBHK phấn đấu sẽ tiếp tục nghiên cứu và mang lại các sản phẩm dịch vụ giá trị đến với khách hàng trong những năm tiếp theo ,  góp phần nâng cao giá trị và tầm nhìn AITS - Khát vọng vươn xa!
Tin bài: Tạ Thị Liễu – P KSTBHK.