=

AITS tập huấn diễn tập Phương án phòng cháy chữa cháy tại Đơn vị

Xác định công tác “phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân” nên hàng năm Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không (AITS) đều phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tập huấn định kỳ cho các cán bộ nhân viên, nhằm nâng cao ý thức, kiến thức và kỹ năng thực hành của lực lượng nhân sự tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Thiết bị PCCC được trang bị đầy đủ trong các khu vực tòa nhà AITS.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT với nhiều trang thiết bị điện tử, kho chứa, phòng máy chủ… nguy cơ cháy nổ rất cao. Chính vì vậy, Ban lãnh đạo công ty đã quan tâm và có những chỉ đạo sát sao trong việc thành lập Ban PCCC, giao việc và duy trì các hoạt động PCCC cơ sở thường xuyên.
Tham dự đợt tập huấn thực tập Phương án phòng cháy chữa cháy năm nay gồm đầy đủ các thành viên thuộc Ban Phòng cháy chữa cháy của AITS. Các nội dung tập huấn gồm:
- Kiến thức cơ bản về PCCC;
- Đánh giá những mối nguy hiểm tiềm ẩn về PCCC
- Các phương án về PCCC tại cơ sở

Đại diện Đội Cảnh sát PCCC & CNCH - CAQ Long Biên trực tiếp tập huấn tại AITS

Ngay sau những nội dung lý thuyết cơ bản, các thành viên Ban PCCC AITS đã được trực tiếp thực hành với tình huống cháy nổ giả định.

Thực hành trực tiếp với thiết bị và tình huống cháy nổ giả định.

Những nội dung thực hành trực tiếp, vận hành các trang thiết bị PCCC tại cơ sở đã giúp mọi người nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy cho không chỉ bản thân mà còn giúp giảm nguy cơ cũng như thiệt hại đối với cộng đồng, xã hội xung quanh.
Tin bài: Bùi Thị Thanh Bình – P.HCNS