=

ITSM – GIẢI PHÁP HỮU HIỆU QUẢN LÝ DỊCH VỤ CNTT

Hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển đòi hỏi hệ thống CNTT phải đáp ứng được các mục tiêu ngày càng cao mà doanh nghiệp đã đề ra đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng. Thách thức đặt ra đối với các tổ chức, doanh nghiệp là làm sao hoạt động của hệ thống CNTT không chỉ dừng ở việc phải đảm bảo hoạt động (ĐBHĐ) các dịch vụ kinh doanh mà còn phải đảm bảo cả chất lượng của dịch vụ kinh doanh, tiến tới cao hơn là CNTT phải trở thành nền tảng cho việc cạnh tranh của các dịch vụ kinh doanh giữa các tổ chức, doanh nghiệp khác nhau.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý, AITS đã thực hiện và triển khai giải pháp quản lý dịch vụ CNTT IT Service Management (ITSM). ITSM cung cấp các  quy trình tuân thủ theo các tiêu chuẩn ISO  hay các best-practice như ITIL về quản lý dịch vụ CNTT và các hệ thống phần mềm bổ trợ, giúp các tổ chức, doanh nghiệp quản lý vòng đời dịch vụ.

Giải pháp quản lý dịch vụ CNTT sẽ giúp tổ chức, doanh nghiệp gắn kết CNTT với hoạt động sản xuất kinh doanh bằng việc dung hòa 3 yếu tố: Con người – Quy trình – Công nghệ. Đây là 3 yếu tố quan trọng và trực tiếp tham gia vào hoạt động CNTT của mọi tổ chức, doanh nghiệp.

Mô hình giải pháp quản lý dịch vụ CNTT ITSM

Giải pháp ITSM gồm 05 quy trình cốt lõi:

  1. Quy trình quản lý yêu cầu dịch vụ CNTT;  
  1. Quy trình quản lý yêu cầu dịch vụ CNTT; 
  1. Quy trình quản lý vấn đề dịch vụ CNTT;
  1. Quy trình quản lý thay đổi dịch vụ CNTT;
  1. Quy trình quản lý danh mục dịch vụ CNTT;

Và cuối cùng, ngoài các quy trình, một phần không thể thiếu là hệ thống phần mềm Manage Engine Service Desk Plus đáp ứng khung ITIL với các tính năng nổi bật, tương thích với giải pháp ITS. Với chức năng nâng cao và dễ sử dụng, ServiceDesk Plus giúp các nhóm hỗ trợ công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dùng cuối, tiết kiệm thời gian cho người sử dụng.

Chỉ sau 1 thời gian ngắn áp dụng giải pháp ITSM, số lượng yêu cầu trên hệ thống ước đạt xấp xỉ 11.300 yêu cầu, số lượng yêu cầu được hoàn thành đạt trên 99% đã mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Trong thời gian tới, AITS sẽ tiếp tục hoàn thiện triển khai các nội dung khác của dự án như báo cáo kết quả tự động, hệ thống giám sát sự kiện CNTT (ITOM) phục vụ công tác giám sát các hệ thống CNTT do AITS đảm bảo hoạt động tạo bước chuyển biến về chất của dịch vụ CNTT do AITS cung cấp.

Tin bài: Nguyễn Thế Hưng – p.DVKH