=

Đảm bảo môi trường toàn bộ các trụ sở AITS trong dịch COVID 19.

Ngay từ những ngày cuối tháng 1/2021 dịch COVID 19 đã diễn biến phức tạp tại một số địa phương trên cả nước ta. Cùng sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Ngành, Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không (AITS) cũng hết sức khẩn trương, quyết liệt trong phòng chống dịch. Ban chỉ đạo PCDB AITS đã lập tức bổ sung và hoàn thiện Kịch bản ứng phó trong tình hình mới, yêu cầu CBCNV tuân thủ và đã chủ động thực hiện các phương án nội bộ như:

- Phun khử khuẩn toàn bộ trụ sở AITS định kỳ 02 lần/tuần kể từ 28/01/2021.

- Tăng cường công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh.

- Rà soát toàn bộ CBNV và xác nhận về việc di chuyển đến các địa điểm liên quan đến Bệnh nhân mới theo công bố của Bộ Y tế và chính quyền địa phương liên quan.

- Thực hiện khai báo Y tế toàn công ty và báo cáo đến TCT HKVN hàng ngày.

- Triển khai hạ tầng đảm bảo các phương án về họp trực tuyến, làm việc từ xa để đảm bảo không gián đoạn công việc.

- Xây dựng phương án làm việc giãn cách đối với từng Phòng ban, triển khai thực hiện làm việc từ xa song vẫn đảm bảo yêu cầu công việc bắt đầu từ 29/01/2021 đến khi BCĐ CDC AITS có thông báo mới.

Đo thân nhiệt ngay từ cổng ra vào cơ quan tại Miền Trung

Đảm bảo khử khuẩn đến từng phòng ban


và cả các Trang thiết bị CNTT

Trang bị đầy đủ trang thiết bị, vật phẩm phòng chống dịch tại Miền Nam.

Cùng với những phương án chỉ đạo quyết liệt và sự chung sức đồng lòng của tất cả CBCNV, chúng ta tin tưởng rằng sẽ đảm bảo môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe người lao động Công ty và cộng đồng góp phần chiến thắng dịch bệnh.

Tin bài: Bùi Thanh Bình – P. HCNS

                          Ảnh: Nguyễn Công Hoàn, AITS MT, AITS MN.