=

Teamwork là tiên quyết, Deadline cũng không ngại

Hẳn chúng ta từng nghe nói “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” hay “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”. Đúng vậy, hai câu nói trên đang đề cao vai trò to lớn của làm việc nhóm – Teamwork, đây cũng là xu hướng trong mỗi tổ chức hoặc doanh nghiệp ngày nay.

Đối với các dự án thì làm việc theo Teamwork càng trở nên quan trọng và khẳng định hiệu quả trong công việc. Bên cạnh đó, Deadline (hạn chót) cũng là một yếu tố không thể thiếu, đặc biệt là trong triển khai dự án. Deadline là mốc để mỗi cá nhân đưa ra kế hoạch công việc phù hợp để hoàn thành công việc, đồng thời giúp người quản lý có thể đánh giá năng suất làm việc của mỗi nhân viên. 


Xác định được tiêu chí đó mà các Tổ dự án thuộc Phòng Phát triển SPDV Phần mềm của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không (AITS) luôn xây dựng kế hoạch chi tiết của từng dự án theo Ngày/Tuần/Tháng. Đồng thời hàng tuần, mỗi nhóm dự án đều luôn ưu tiên cố gắng ngồi lại với nhau để rà soát, đánh giá cũng như tìm phương hướng khắc phục nhanh nhất. Cùng với mục tiêu “Cố gắng mọi lúc, quyết tâm mọi người” mà có nhóm đã hoàn thành nhiều dự án lớn đúng tiến độ và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng như: Hóa đơn điện tử cho AITS, VIAGS, TCS, phần mềm Quản lý hợp đồng … 

Đây là một vài trong những dự án lớn của công ty tập trung phát triển trong thời gian qua cùng tổng thể chung hệ sinh thái mAITS. Với định hướng từ Ban giám đốc, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo phòng và hơn cả là sự tập trung và cố gắng của gương mặt nữ phụ trách dự án – Chị Nguyễn Ngọc Bích mà các dự án đã hoàn thành tiến độ đề ra. 

Bích cùng làm việc với các đồng nghiệp về các dự án.

Chị Bích chia sẻ “Gia nhập AITS từ cuối năm 2019 và được trực tiếp tham gia dự án luôn nên Bích cảm nhận sự tin tưởng từ Ban lãnh đạo cũng như các bạn đồng nghiệp dành cho người mới bước vào ngôi nhà chung AITS”. Mỗi mục tiêu dự án, luôn được Bích cùng các thành viên xây dựng và thống nhất từng bước triển khai chi tiết cũng như có những đề xuất phương án dự phòng theo yêu cầu.

Dù môi trường làm việc với nhiều đồng nghiệp nam song với sự bản lĩnh cũng như mềm mại của nữ giới, Bích và các đồng nghiệp trong nhóm đã không quản ngại khó khăn, nỗ lực không kể thời gian để có thể hoàn thành và bàn giao dự án đúng hạn. Để đạt được các mục tiêu đó, mọi người đã quen hình ảnh Bích và cộng sự làm việc muộn tại công ty vào cuối ngày, cuối tuần.

Bích cần mẫn làm việc với những deadline đã đặt ra.

Chính sự cố gắng không mệt mỏi mà Bích đã luôn được tin tưởng giao phụ trách phân tích nghiệp vụ cho nhiều dự án. Những yêu cầu khắt khe từ khách hàng, hay mong muốn gấp về tiến độ của Ban giám đốc AITS cũng được chị thực hiện chi tiết, đảm bảo tiêu chí dự án cũng như thời gian đề ra.

May mắn được sự hỗ trợ và tạo điều kiện từ gia đình, được sự tin tưởng từ Ban Lãnh đạo đến đồng nghiệp, chị Nguyễn Ngọc Bích xác định sẽ luôn cố gắng hơn nữa để không phụ lòng tin mà mọi người đã dành cho người phụ nữ rất đam mê với công nghệ thông tin này.

Tin bài: Bùi Thị Thanh Bình, Phòng Tổ chức – Hành chính