=

AITS sẵn sàng cho đợt đánh giá tái chứng nhận chứng chỉ hệ thống ISO 9001 – 2015 và ISO 27001 – 2013

     Chúng ta đều biết ISO là tên viết tắc của Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization). ISO là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.
     Như đã biết, tổ chức ISO có nhiệm vụ xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn và được gọi là Tiêu chuẩn ISO. Với sự tham gia của hầu hết các quốc gia trên thế giới nên tiêu chuẩn do tổ chức ISO ban hành có hiệu lực trên toàn thế giới.
    Từ năm 2012, công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không (AITS) đã xây dựng và áp dụng hệ thống ISO 9001 – 2015 và ISO 2007 – 2013). Trong đó, ISO 9001 là hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất lượng sản phẩm được công nhận trên toàn thế giới, còn ISO / IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế về cách quản lý an ninh thông tin với mục tiêu cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông, xử lý dữ liệu chất lượng cao đến khách hàng.
    Chính vì vậy, việc đánh giá hay tái chứng nhận chứng chỉ luôn được AITS quan tâm và tổ chức bài bản trong cả công ty với những tiêu chuẩn quản lý nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ (SPDV)
Phó Tổng giám đốc AITS chủ trì họp công tác chuẩn bị cho đợt đánh giá tái chứng nhận cùng toàn thể Lãnh đạo các phòng ban.
   Để chuẩn bị cho công tác tái đánh giá chứng nhận năm nay, AITS đã xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng phòng ban như: Triển khai rà soát hệ thống tài liệu do đơn vị ban hành, rà soát hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ cũng như hồ sơ đang lưu tại Hồ sơ mỗi đơn vị.
Đồng thời, các bộ phận quản trị của AITS cũng chủ động rà soát lại toàn bộ danh sách người dùng được phân quyền vào các hệ thống máy chủ đang lưu dữ liệu của đơn vị bao gồm cả rà soát việc phân quyền trên hệ thống Portal chung của công ty.

Chị Nguyễn Minh Tuyết – Phụ trách Nhóm Pháp chế - ISO AITS trao đổi và hướng dẫn trực tiếp đến các đơn vị chuyên môn.
   Với mục tiêu phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho các khách hàng thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnamairlines – VNA), AITS cam kết sẽ luôn tuân thủ tiêu chuẩn ISO theo các tiêu chí đánh giá và được công nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO 9001 – 2015 và ISO 2007 – 2013. Điều này khẳng định thêm uy tín AITS là đơn vị cung cấp các dịch vụ uy tín cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnamairlines – VNA).

Tin bài: Bùi Thị Thanh Bình, Phòng Tổ chức – Hành chính