=

AITS hoàn thành đợt đánh giá tái chứng nhận ISO 9001 và ISO 27001

Trong 2 ngày 28 và 29/04, Công ty Cổ phần Tin học – Viễn thông Hàng không (AITS) đã thực hiện đánh giá tái chứng nhận chứng chỉ gồm: Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001 và Hệ thống Quản lý An ninh thông tin (ANTT) – ISO 27001. Đây là 02 hệ thống tiêu chuẩn chất lượng chính tại AITS và đang được áp dụng trong cung cấp sản phẩm dịch vụ đến các khách hàng hiện nay.

Việc thực hiện đánh giá tái chứng nhận lần này là một trong những yêu cầu quan trọng trong kế hoạch tổ chức sản xuất kinh doanh 2021 của AITS, giúp: giảm thiểu rủi ro, cải thiện hiệu suất cũng như có những sáng kiến đổi mới hướng đến đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Tại buổi khai mạc, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Thọ cùng toàn thể Lãnh đạo các Đơn vị chuyên môn AITS đã cùng tổ chức Bureau Veritas Certification Việt Nam (BVC) trao đổi và thống nhất phạm vi, phương thức đánh giá và kế hoạch chi tiết tại từng đơn vị. Với sự chuẩn bị kỹ càng, AITS đã sẵn sàng tiếp đón các Đánh giá viên của BVC trực tiếp tại từng Đơn vị.


Đại diện nhóm Pháp chế ISO, Phòng Tổ chức – Hành chính cùng Ban lãnh đạo AITS thực hiện các nội dung đánh giá của Lãnh đạo.


Lãnh đạo Phòng Kinh doanh trực tiếp giới thiệu hệ thống tài liệu ISO của phòng.


Đánh giá viên của BVC ghi nhận những theo dõi chi tiết từ hệ thống Helpdesk và Quản trị dịch vụ.

Phòng Phát triển SPDV Phần mềm cung cấp thông tin chi tiết của từng Change Request.

Phòng Phát hành SPDV và ĐBCL giải thích chi tiết các mục Testing.


Phòng Phát triển SPDV Hạ tầng cũng rất cẩn thận với từng tài liệu thiết bị


Phòng An ninh thông tin và Bảo mật được đánh giá trực tiếp bởi Trưởng đoàn BVC.


Bộ phận Tuyển dụng và Đào tạo của Phòng Tổ chức – Hành chính ghi nhận những ý kiến từ Đánh giá viên BVC


Đánh giá viên kiểm tra Danh mục Hợp đồng với Phòng Kế hoạch Đầu tư.


Đánh giá viên BVC lắng nghe giới thiệu về Hệ thống số liệu phức tạp của Trung tâm Dịch vụ Xử lý dữ liệu.


Giám đốc và Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Xử lý dữ liệu trực tiếp trao đổi nghiêp vụ với Đánh giá viên.

Kết thúc 2 ngày làm việc tích cực, AITS và tổ chức BVC đã họp tổng kết và báo cáo đánh giá chung. Tại đây, BVC đã đưa ra những nhận xét tổng quan về các quy trình nghiệp vụ của AITS như: Hệ thống tài liệu được lưu hồ sơ đầy đủ, phân loại rõ ràng; Phân loại rủi ro và kế hoạch khắc phục…

Đặc biệt, đối với Phòng Vận hành Hệ thống CNTT & DVKH (DVKH) cùng Trung tâm Dịch vụ Xử lý dữ liệu được ghi nhận thực hành hồ sơ ISO tốt dù khối lượng công việc với nhiều số liệu nghiệp vụ phải thực hiện. Trong đó, P. DVKH là hiện đơn vị quản trị hệ thống ITSM với việc quản trị và ghi nhận nhiều nội dung công việc hàng ngày trong ĐBHĐ của AITS.

Ban Lãnh đạo AITS lắng nghe những báo cáo đánh giá từ BVC

Với những ý kiến chính xác từ Báo cáo kết quả đánh giá từ BVC, AITS cam kết sẽ xây dựng và tuân thủ các khuyến nghị và góp ý theo báo cáo cũng như tiếp tục đánh giá định kỳ nội bộ để kiểm tra tính phù hợp của các Tiêu chuẩn này. Điều này sẽ giúp AITS bảo vệ được tính bảo mật – tính toàn vẹn - tính sẵn sàng của thông tin cũng khả năng cung cấp ổn định sản phẩm & dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của khách hàng trong thời gian tới.

Tin bài: Bùi Thị Thanh Bình, Phòng Tổ chức – Hành chính