=

Kéo dài thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày