=

AITS hoàn thành tổ chức Hội nghị Người lao động các đơn vị cơ sở hướng đến Hội nghị Đại biểu Người lao động 2021.

Ngày 21/05/2021, công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không (AITS) đã hoàn thành Hội nghị Người lao động (HN NLĐ) các đơn vị cơ sở trên toàn hệ thống Bắc – Trung – Nam. Việc tổ chức HN NLĐ các đơn vị cơ sở AITS được tổ chức trong bối cảnh hàng không đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID 19 là nỗ lực của Ban lãnh đạo nói chung và Người lao động nói riêng để cùng chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị đại biểu Người lao động được tốt nhất.
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Ban chấp hành công đoàn cơ sở AITS đã triển khai hướng dẫn đến các Công đoàn bộ phận các nội dung chi tiết đảm bảo tất cả Người lao động được xây dựng, góp ý sửa đổi cũng như thảo luận dân chủ đối với các nội dung báo cáo Hội nghị.
Tại Hội nghị Người lao động các cơ sở, Người lao động đã được Lãnh đạo phòng báo cáo các nội dung sau:
- Báo cáo của Người sử dụng lao động
- Báo cáo đánh giá thực hiện các chính sách đối với Người lao động
- Báo cáo của tổ chức đại diện tập thể Người lao động – Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.
Đại diện Lãnh đạo thuộc Trung tâm Dịch vụ Xử lý dữ liệu thay mặt công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Tại Báo cáo của Người sử dụng lao động, công ty cũng đã chia sẻ về những kết quả sản xuất kinh doanh cũng như những Khó khăn - Thách thức – Cơ hội của AITS trong thời gian tới:
• Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; 
• Những nhận định đánh giá về Khách hàng – Thị trường chung;
• Kết quả phát triển Hệ thống sản phẩm – dịch vụ;
• Kết quả hợp tác – liên kết giữa AITS với các Hãng, Đối tác;
• Công tác quản trị nguồn lực của AITS.
Trong năm 2020, ngành hàng không thế giới nói chung và hàng không Việt Nam trong đó có Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid 19. Việc đóng biên giới, tần suất chuyến bay sụt giảm đã buộc VNA cũng như các đơn vị thành viên như AITS phải có những chính sách điều hành quan trọng trong sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc nguồn lực theo tình hình thực tế.
Trong đó, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến thị trường công nghệ nói chung với sự suy giảm của đầu tư với thiệt hại ít nhất 30% cho doanh số máy tính và điện thoại thông minh; và hơn 15% cho doanh số máy chủ, mạng và lưu trữ; AI, BigData, IoT và bảo mật sẽ trải qua sự suy giảm tối thiểu
Dù có những khó khăn khách quan xảy ra, Ban Tổng giám đốc vẫn nỗ lực cố gắng đảm bảo các cam kết chất lượng trong cung ứng sản phẩm dịch vụ với khách hàng.


Những kết quả ấn tượng của năm 2020 với sự nỗ lực của toàn thể CBNV AITS.
Dù khó khăn tiếp tục trong năm 2021, AITS cũng xác định những mục tiêu lớn cần phải cố gắng hoàn thành:
• Định hướng Sản phẩm dịch vụ: Tiếp tục theo đuổi triết lý trải nghiệm khách hàng; xu thế về công nghệ 4.0;
•Mục tiêu thiết kế và phát triển SPDV:
+ Tiếp tục đẩy mạnh việc đóng gói và hoàn thiện 11 SPDV mAITS; ưu tiên bán dịch vụ/cho thuê; song song, tiếp tục mở rông việc bán thương mại các SP hạ tầng, tích hợp, bản quyền làm cơ sở đẩy năng lực cạnh tranh, hỗ trợ công tác bán dịch vụ…
+ Tiếp tục theo đuổi xu hướng SPDV với nền tảng SaaS, DaaS, PaaS; có hàm lượng dịch vụ, tích hợp và phân tích dữ liệu.
• Xác định tiên phong, dẫn đầu thị trường cung cấp SPDV CNTT-VT, XLDL trong lĩnh vực hàng không (aviation); trọng tâm là TCT HKVN, các đơn vị Liên danh liên kết vốn góp như: ACV, Trung tâm QLB; Các bộ ngành thuộc Chính phủ.
•Quyết tâm mở rộng sang thị trường, khách hàng mới: logistics, du lịch, lữ hành, chính phủ, tài chính, ngân hàng, sản xuất và doanh nghiệp… 
 Phó Tổng giám đốc Bùi Tuấn Anh – Khối Vận hành CNTT và DVKH chỉ đạo trực tiếp tại Hội nghị Phòng Vận hành Hệ thống CNTT và DVKH.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Xử lý dữ liệu trao đổi để CBNV Trung tâm chia sẻ và đồng hành cùng công ty trong giai đoạn tới.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Thọ giải đáp những chính sách từ VNA đến CBNV AITS.
Ảnh hưởng do dịch bệnh song Ban lãnh đạo công ty cũng đã cố gắng đảm bảo các chế độ như Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...cho Người lao động với tiêu chí “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trịnh Quốc Phong (thứ hai từ trái sang) giải đáp những chính sách, chế độ đối với Người lao động, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn Covid.
CBNV biểu quyết thông qua những nghị quyết của Hội nghị.
Hội nghị Người lao động các đơn vị cơ sở AITS đã thành công tốt đẹp. Hội nghị cũng thông qua các báo cáo và nghị quyết cho Hội nghị đại biểu Người lao động sắp tới. Sự đồng lòng của toàn thể CBNV AITS với những chính sách điều hành linh hoạt của Ban giám đốc sẽ tạo tinh thần chung của công ty vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn hiện nay.

Tin bài: Bùi Thị Thanh Bình, Phòng Tổ chức - Hành chính