=

BVC đánh giá định kỳ và cấp lại Giấy chứng nhận Hệ thống QLCL, Hệ thống QLANTT theo địa chỉ mới của AITS

Bureau Veritas Certification (BVC) tiến hành đánh giá định kỳ và cấp lại Giấy chứng nhận Hệ thống hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống Hệ thống quản lý an ninh thông tin theo địa chỉ mới của AITS
Theo kế hoạch, từ ngày 13-14/5/2019, Tổ chức chứng nhận chất lượng toàn cầu Bureau Veritas Certification (BVC) đã tiến hành đánh giá định kỳ và công nhận Hệ thống hệ thống quản lý chất lượng (QLCL), Hệ thống Hệ thống quản lý an ninh thông tin (QLANTT) của AITS phù hợp với những yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013. Đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận theo địa chỉ mới của AITS. Phó TGĐ Nguyễn Mạnh Thọ và lãnh đạo các đơn vị đã tham dự buổi lễ khai mạc cùng đoàn đánh giá của BVC.


Phiên họp khai mạc đợt đánh giá


Kể từ khi chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO phiên bản 9001:2008 được cấp lần đầu tiên vào năm 2012, chứng nhận Hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013 được cấp lần đầu tiên vào năm 2015, AITS đã liên tục duy trì hiệu lực chứng nhận bằng việc đánh giá nội bộ định kỳ và đánh giá bên ngoài bởi Tổ chức chuyên nghiệp có uy tín hàng đầu thế giới về cấp chứng nhận ISO.


Đoàn đánh giá tại đơn vị chuyên môn


Đối với HTQLCL, phạm vi chứng nhận gồm: Kinh doanh sản phẩm tin học và viễn thông (phần cứng, phần mềm, thiết bị mạng); Cung cấp dịch vụ: Trung tâm dữ liệu, cho thuê, vận hành và đảm bảo hoạt động hệ thống tin học và viễn thông; phát triển phần mềm; Xử lý chứng từ, dữ liệu ngành hàng không.
Đối với HTQLANTT, phạm vi chứng nhận gồm: Cung cấp dịch vụ: Trung tâm dữ liệu, cho thuê, vận hành và đảm bảo hoạt động hệ thống tin học và viễn thông; phát triển phần mềm; Xử lý chứng từ, dữ liệu ngành hàng không.


Đoàn đánh giá họp phiên bế mạc


Tại phiên họp bế mạc đợt đánh giá, ông Nguyễn Mạnh Thọ - Phó TGĐ AITS đã khẳng định: bên cạnh việc thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh, AITS luôn chú trọng tăng cường năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro nhằm đảm bảo mục tiêu cuối cùng là hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững. AITS mong muốn qua đợt đánh giá này, việc đạt và duy trì được chứng nhận thành công ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013, khẳng định quyết tâm và đầu tư đúng hướng, bài bản của AITS trong cải thiện năng lực, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hướng đến khách hàng. Ban lãnh đạo AITS sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện, chỉ đạo sát sao, dành nguồn lực tương xứng cho mục tiêu duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 trong hoạt động sản xuất kinh doanh, là trụ cột trong mục tiêu phát triển bền vững của AITS.
Tin bài: Nguyễn Công Hoàn – Phòng HCNS