=

Hội nghị Người lao động AITS năm 2019: Trách nhiệm, Đoàn kết, Sáng tạo, Đổi mới

Ngày 31/05/2019 tại Westlake Hotel & Resort Vĩnh Phúc, công ty Cổ phần Tin học Viễn thông hàng không đã tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị Người lao động năm 2019.
Theo chương trình Hội nghị, sau lễ chào cờ, hội nghị đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban thư ký.Thay mặt đoàn chủ tịch ông Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty đã phát biểu khai mạc Hội nghịTiếp theo là báo cáo của lãnh đạo công ty do ông Bùi Tuấn Anh – Phó TGĐ trình bày. Nội dung báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019; Công tác tổ chức, sắp xếp lao động và hoạt động chuyên môn; Tình hình xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế và các nội dung sửa đổi phù hợp đặc điểm SXKD của Công ty; Công tác thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ và mức trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi hàng năm theo quy định;Báo cáo của BCH Công đoàn cơ sở Công ty do ông Nguyễn Mạnh Thọ - Chủ tịch CĐCS trình bày đã đề cập đến các nội dung về quy định, quy chế, chính sách liên quan đến NLĐ; Tình hình sử dụng quỹ phúc lợi, Khen thưởng; Thỏa ước lao động tập thể; BCH CĐCS đề nghị NLĐ phát huy dân chủ mạnh dạn đóng góp các ý kiến để xây dựng công ty ngày càng phát triển. Báo cáo cũng đề ra phương hướng kế hoạch năm 2019 của Ban chấp hành CĐCS Công ty.Trong phần thảo luận, nhiều đại biểu đã đóng góp những ý kiến tích cực, bày tỏ sự cảm ơn của NLĐ đến lãnh đạo chính quyền và công đoàn Công ty, tin tưởng rằng Công ty sẽ vững vàng trước thử thách hiện nay và phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Các ý kiến của đại diện NLĐ trong các mảng công tác khác nhau của Công ty nói lên tâm tư, nguyện vọng của NLĐ đã được gửi tới Hội nghị.Đoàn chủ tịch đã lắng nghe và trực tiếp giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, những tâm tư tình cảm của người lao động một cách chân tình, cam kết mạnh mẽ trong việc đảm bảo, nâng cao đời sống CBNV công ty trong thời gian tới, xây dựng Công ty thành một tập thể đoàn kết, phát triển bền vững.
Phần cuối chương trình, Đoàn Chủ tịch đã tóm tắt, kết luận các nội dung, báo cáo đã thảo luận và tiến hành bầu thành viên đại diện cho người lao động tham gia đối thoại định kỳ. Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2019.Hội nghị kết thúc lúc 11h30 cùng ngày trong không khí vui vẻ và quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên công ty AITS.
Tin bài: Ban biên tập AITS