=

Đào tạo sử dụng Bravo và Tivoli cho cán bộ nhân viên

Được sự đồng ý của Lãnh đạo công ty, ngày 31/7/2019 tại trụ sở Công ty, phòng Vận hành HTCNTT & DVKH (DVKH) đã chủ trì tổ chức buổi đào tạo về kỹ năng sử dụng phần mềm Bravo 8 và Tạo case trên hệ thống Tivoli.
Giảng viên đứng lớp là chị Nguyễn Thu Hà – Phụ trách nhóm hỗ trợ trực tuyến phòng DVKH - là người có nhiều kinh nghiệm trong sử dụng các hệ thống trên.Mục tiêu buổi đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng tiếp nhận, xử lý công việc, nghiệm thu chất lượng dịch vụ với TCT cho CBNV khối đảm bảo hoạt động và các đơn vị liên quan của AITS. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể:
- Nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn về tầm quan trọng của việc sử dụng các phần mềm nghiệp vụ hỗ trợ cho công tác chuyên môn của các đơn vị.
- Thống nhất dữ liệu về dịch vụ, trang thiết bị CNTT theo các PLHĐ với TCT để hỗ trợ công tác nghiệm thu hàng tháng của AITS.
Với hình thức thông tin, trao đổi và tương tác giữa giảng viên và các học viên khiến cho buổi học trở nên sôi nổi, hào hứng. Các kỹ năng cơ bản được mô tả trực tiếp trên phần mềm qua hệ thống hội nghị truyền hình đã xóa đi khoảng cách về không gian địa lý giữa IT ba miền Bắc, Trung, Nam.Một số hành ảnh buổi học

Buổi học đã kết thúc thành công và mang lại kiến thức bổ ích cho CBNV khối ĐBHĐ cũng như các đơn vị liên quan hỗ trợ khách hàng trong quá trình công tác sau này để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh chuyên nghiệp của AITS.
Tin bài: Ban biên tập AITS