=

AITS đẩy mạnh công tác Tài chính kế toán toàn diện

Tổng kết 9 tháng đầu năm 2019, Phòng Tài chính kế toán đã và đang thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình. Tham mưu cho lãnh đạo công ty để có cái nhìn chân thực nhất về tình hình tài chính công ty trong năm vừa qua. Hạch toán nhanh chóng kịp thời toàn bộ tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả và các chi phí tài chính phát sinh. Phát huy tốt các công cụ tài chính giúp các con số là những con số biết nói. Giúp cho lãnh đạo công ty thuận lợi trong việc kiểm tra, giám sát cũng như đưa ra các quyết định chỉ đạo về phương hướng phát triển của công ty trong thời gian sắp tới.
Để đảm bảo hoạt động tài chính của công ty vững mạnh, làm nền tảng xây dựng các mục tiêu phát triển kinh doanh, phòng Tài chính kế toán kết hợp chặt chẽ với các phòng Kế hoạch đầu tư, phòng Thương mại và một số phòng ban có liên quan để đưa ra được các kế hoạch xây dựng các hợp đồng hợp tác kinh doanh mới dài hạn trong tương lai.
Bằng tất cả những kiến thức, công cụ tài chính. Bảo đảm chấp hành đúng các chính sách hiện hành, chuẩn mực kế toán doanh nghiệp, pháp luật kế toán, các cán bộ của phòng Tài chính đã đẩy mạnh xây dựng hệ thống phần mềm báo cáo quản trị. Hoàn thành báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2019 để phục vụ cho công ty mẹ là Tổng công ty Hàng không Việt Nam cùng toàn bộ cổ đông của công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không (AITS). Theo tinh thần chỉ đạo từ cấp trên, phòng đã tăng cường rà soát số liệu một cách công khai minh bạch công tác kiểm tra thuế, cụ thể là thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân năm 2017-2018. Các cán bộ của phòng cũng nhiệt tình giải đáp những thắc mắc thoả đáng cho người lao động trong công ty về các chế độ lương, thưởng và các chế độ ốm đau, thai sản, phúc lợi khác. Qua công tác đã nổi bật lên những cá nhân tiêu biểu đóng góp quan trong trong công tác kế hoạch 2020 và quyết toán thuế 2017-2018 như Hoàng Thu Trang, Hoàng Thị Thanh Hà.Ngoài công việc chuyên môn, các cán bộ của phòng còn tích cực đẩy mạnh các phong trào đoàn thể. Tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của Công ty và Tổng công ty. Công tác công đoàn cũng được thực hiện sát sao, động viên kịp thời, chia sẻ những khó khăn về tinh thân cuộc sống đến từng cán bộ công nhân viên và thân nhân, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.
Tin bài: Đào Tuấn Thiện – P. TCKT