=

CĐCS AITS tham gia Hội nghị tập huấn chuyên đề Đối thoại Doanh nghiệp 2019.

Thực tế những năm gần đây cho thấy, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngày càng phức tạp. Điều đó đã đặt ra yêu cầu cho các cấp công đoàn là phải xác định nhiệm vụ trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, cùng với doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, trong đó công tác đối thoại tại cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng.
Nhận thức sâu sắc được vấn đề đó trong tháng 11/2019, Công đoàn TCT HKVN đã tổ chức triệu tập cán bộ công đoàn của các đơn vị cơ sở về dự hội nghị tập huấn về chuyên đề đối thoại Doanh nghiệp năm 2019 nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng đối thoại cho các thành viên ban đối thoại của các đơn vị cơ sở.
CĐCS Aits có 2 thành viên ban đối thoại tham gia buổi tập huấn: Đại diện cho Miền Bắc chị Trần Thị Hà – Phòng XLDLTBHK và Đại diện cho Miền Nam chị Chu Thanh Nhã- Phòng XLDLMN tham dự.


Các đại diện CĐCS AITS tại Hội nghị tập huấn


Tại buổi tập huấn Đồng chí Ngô Quang Khánh – Ban CSKTXH&TĐKT TLĐ đã nêu lên thực trạng quan hệ lao động ở Việt Nam trong những năm vừa qua, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc và tập trung truyền đạt các kỹ năng, nguyên tắc đối thoại Doanh nghiệp cho các thành viên ban đối thoại.
Qua buổi tập huấn đã giúp cho các thành viên ban đối thoại hiểu rõ hơn về vai trò của mình: Cán bộ công đoàn cơ sở, công nhân lao động trong tổ đối thoại cần nắm vững pháp luật về lao động, phải vì quyền lợi hợp pháp của người lao động; phải gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của người lao động để tổng hợp, chủ động đề xuất nội dung đối thoại; phải linh hoạt, mềm dẻo nhưng kiên quyết trong quá trình đối thoại. Cùng với Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần phải nhìn nhận, đánh giá khách quan, chính xác về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đưa ra nội dung đối thoại phù hợp. Cần phải hài hòa lợi ích của người lao động và lợi ích của doanh nghiệp để xây dựng môi trường lao động ổn định, bền vững.
Có thể khẳng định, tham gia thực hiện có hiệu quả hoạt động đối thoại tại nơi làm việc trong tình hình hiện nay là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tạo môi trường lao động thuận lợi và quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
Tin bài: Chu Thanh Nhã - Phòng XLDLMN