=

Gương mặt trẻ tiêu biểu phòng tài chính kế toán

Trong phong trào thi đua năm 2019 về công tác tài chính nhất là trong hệ thống quản trị Tài chính của phòng Tài chính kế toán. Với sự hướng dẫn tận tình và đào tạo tại chỗ của Kế toán trưởng, toàn thể anh chị em trong phòng đã tiếp thu và thực hiện công tác quản trị một cách nhanh chóng đạt được nhiều hiệu quả.
Điều đáng ghi nhận trong quá trình tiếp thu và vận hành hệ thống mới đã nổi bật một gương mặt trẻ: Mạc Tùng Lâm. Từ tháng 01/9/2019 anh được điều chuyển từ phòng Kiểm soát doanh thu vận chuyển Quốc tế về phòng Tài chính kế toán, công việc mới rất bỡ ngỡ khác với công việc chuyên môn của mình, nhưng bằng những kiến thức sẵn có cộng với sự hướng dẫn tận tình của Trưởng phòng, đồng nghiệp trong phòng, từng bước anh đã nắm bắt được các nghiệp vụ về quản trị tài chính. Chỉ trong một thời gian ngắn từ khi về phòng, anh đã cùng cán bộ trong phòng đóng góp một phần không nhỏ cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.
Ngoài những đóng góp nỗ lực trong chuyên môn, Mạc Tùng Lâm còn nhiệt tình tham gia các phong trào văn nghệ do Công đoàn Công ty, CĐ TCT tổ chức như: Hội diễn nghệ thuật VNA Spirit 2019, Hội thi “Tìm hiểu Luật bình đẳng giới” VNA 2019 đạt kết quả tốt. Tùng Lâm xứng đáng là gương mặt trẻ tiêu biểu trong phong trào thi đua LĐSX của đơn vị, Công ty.


Tùng Lâm (số BD 05) tại lễ trao giải Hội thi “Tìm hiểu Luật bình đẳng giới” VNA 2019
Tin bài : Đào Tuấn Thiện - P.TCKT