=

Bạn làm việc vì ai?

Có bao giờ bạn hỏi
Mình làm việc vì ai?
Có bao giờ bạn hỏi
Tôi làm việc vì ai?
Cuộc sống vốn tất bật
Với cái áo, chén cơm
Cơm không tự dưng có
Áo không tự dưng sinh.
Nay cơm cha, áo mẹ
Tương lai nhờ cậy ai?

Có bao giờ bạn hỏi:
Mình làm việc vì ai?
Lao động tạo giá trị,
Nâng tầm mọi kỹ năng
Nay lười nhác, đá việc,
Mai công việc bấp bênh,
Xã hội luôn biến chuyển
Sống sao giữa dòng đời?

Làm việc đi bạn hỡi,
Lao động tạo thặng dư
Đừng ngồi hoài so sánh
Thu nhập bạn và tôi.
Lương không tự dưng có
Thưởng không tự dưng cao
Cùng chung tay đóng góp
Vững mạnh cùng Công ty.

Làm việc đi bạn hỡi,
Cho riêng bạn mà thôi
Kỹ năng và kiến thức
Theo thời gian tăng dần
Làm việc đi bạn hỡi
Chung sức dựng tương lại
Đảm bảo cho chính bạn
Đảm bảo một tương lai.
Tác giả: Huỳnh Thanh Thảo - CNMN