Đảm bảo an toàn an ninh thông tin - xu hướng tất yếu của doanh nghiệp Nghành CNTT-VT

Năm 2018 kết thúc với nhiều sự kiện quan trọng của Ngành Công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo mật, an ninh thông tin cũng như đối với việc nâng cao nhận thức của toàn xã hội về lĩnh vực này. Ngày 28/06/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã công bố Luật An ninh mạng. Đây là bộ Luật quan trọng gồm 7 Chương 43 Điều, quy định các nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh Quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

 

Không nằm ngoài xu hướng đó, cùng với việc nâng cấp Trung tâm dữ liệu, Công ty Cổ phần tin học viễn thông đã tham gia và triển khai nhiều dự án ANTT như tường lửa (fire-wall), DA phòng chống virus cũng như xây dựng các phương án dự phòng tấn công đối với các hệ thống máy chủ, thiết bị quan trọng, các máy trạm đầu cuối.

Hiện nay, công ty AITS đang được Tổng công ty Hàng không Việt Nam tin tưởng giao cho triển khai các hệ thống lớn như: Hệ thống thông tin quản trị (MIS), Hóa đơn điện tử, Hệ thống Phân bay Phi công Tiếp viên, Hệ thống báo cáo thương mại hàng hóa, Email, Thiết bị tài liệu điện tử (Ipad) trên máy bay,... với yêu cầu đảm bảo ANTT ở mức cao.

Việc vận hành các hệ thống lớn với đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt của TCTHK là tiền đề cho sự ra đời của đơn vị chức năng chuyên biệt về ANTT và Bảo mật của AITS. Việc thành lập Phòng An ninh thông tin và Bảo mật từ ngày 01/01/2019 không chỉ là bước hoàn thiện về mô hình hoạt động của một doanh nghiệp CNTT- VT mà còn giúp nâng cao tính chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ của các chuyên gia An ninh và Bảo mật của AITS, tăng khả năng đáp ứng, ứng trực ngăn chặn hiệu quả sự tấn công trong các trường hợp sự cố an ninh thông tin xảy ra.

 

Phòng máy chủ Trung tâm Dữ liệu Hàng không


Trong năm 2019, AITS sẽ tiếp tục triển khai các hệ thống lớn và khẳng định vị trí quan trọng trong dây chuyền SXKD của TCTHK, góp phần vào sự phát triển của Vietnamairlines - Hãng hàng không 4 sao hiện đại, năng động và có bản sắc trên thị trường hàng không khu vực và Quốc tế.

Tin bài: Bùi Thanh Bình