Lĩnh vực kinh doanh

  • Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, sản xuất, tích hợp, đào tạo, chuyển giao các hệ thống thông tin, thương mại điện tự và ứng dụng vào các công nghệ khác.
  • Mua bán, cung cấp, cho thuê, triển khai, lắp đặt các thiết bị, sản phẩm và dịch vụ tin học, viễn thông, hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống viễn thông.
  • Sản xuất, xây dựng, phát triển, cung cấp, triển khai các sản phẩm và dịch vụ phần mềm.
  • Tư vấn, cung cấp, dịch vụ cho thuê nguồn lực công nghệ thông tin trong nước, nguồn dữ liệu, hỗ trợ qua điện thoại (trừ thông tin Nhà nước cấm), và các dịch vụ cho thuê các quy trình nghiệp vụ.
  • Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, sản xuất, tích hợp đào tạo, cho thuê các nguồn phụ hồi dữ liệu sau thảm họa, các dịch vụ phục hồi dữ liệu.
  • Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông, dịch vụ thông tin, (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra).
  • Hoạt động viễn thông khác (Đại lý dịch vụ viễn thông, Cung cấp dịch vụ Internet và đại lý Internet)

Sứ mệnh:

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông tốt nhất; đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất Kinh doanh 24x7x365 cho Tổng Công ty Hàng không Việtnam.

Trở thành Nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông đứng đầu trong lĩnh vực Hàng không dân dụng và lữ hành.

Chiến lược:

Hiện tại, AITS đang bắt đầu kinh doanh các lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong những năm tới, chiến lược của AITS là  phát triển, mở rộng các lĩnh vực này nhằm phấn đấu vào tốp các Công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT. Cụ thể:

1. Lĩnh vực tích hợp hệ thống

Việt nam đang trong quá trình phát triển kinh tế và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành là rất lớn. Xu hướng sử dụng các hệ thống thông tin lớn, phức tạp có trình độ công nghệ cao, độ an toàn lớn ngày càng nhiều đặc biệt trong các ngành Hàng không, Ngân hàng, tài chính... Do vậy chiến lược của AITS là đẩy mạnh phát triển lĩnh vực tích hợp hệ thống theo hướng chuyên nghiệp các dịch vụ cung cấp với tỷ trọng công nghệ và dịch vụ cao ngày càng lớn.

Hiện tại, với trình độ công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, AITS có thể sánh với các công ty trong nước trên lĩnh vực tích hợp hệ thống. Do đó một chiến lược quan trọng của AITS trong thời gian tới là tiến hành cung cấp dịch vụ tích hợp ra thị trường khu vực và thế giới trong đó đặc biệt tập trung vào các thị trường ASEAN, Nhật bản và Trung Đông và phấn đấu trở thành công ty tích hợp hệ thống hàng đầu trong khu vực trong những năm tới.

2. Phần mềm

Theo các báo cáo đánh giá của các Hội tin học, thị trường phần mềm vẫn là thị trường có tốc độ phát triển lớn trong ngành CNTT ở Việt nam. AITS sẽ đẩy mạnh phát triển sản xuất phần mềm trong nước theo hướng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ với các hướng chính: (1) tăng cường phát triển các sản phẩm và giải pháp phần mềm theo hướng chuyên nghiệp hóa theo các ngành như Hàng không, Tài chính, Thuế, Ngân hàng, Chứng khoán, Viễn thông ... (2) đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ phần mềm (3) phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng trên các mạng viễn thông và cung cấp dịch vụ hội tụ giữa mạng viễn thông và các lĩnh vực, doanh nghiệp khác (4) cung cấp dịch vụ ra thị trường nước ngoài ... Mục tiêu của AITS trong lĩnh vực này là giữ vị trí hàng đầu trên thị trường Việt nam và tạo tên tuổi trên thị trường khu vực.

3. Phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin

Chiến lược của AITS trong lĩnh vực phân phối là trở thành nhà phân phối  chuyên nghiệp và hàng đầu các sản phẩm công nghệ thông tin tại Việt nam. AITS sẽ phấn đấu đạt tốc độ phát triển 20-25% trong vòng 05 năm. Một trong những điểm quan trọng trong chiến lược phân phối là việc nâng cao tỷ trọng giá trị gia tăng trong các sản phẩm phân phối bằng việc cung cấp các dịch vụ đi kèm như tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật ...