Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty hàng không Việt Nam lần thứ III

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam lần thứ III sẽ diễn ra trong hai ngày 04 và 05 tháng 8 năm 2010. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại với tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tổng công ty.

Đại hội sẽ tập trung trí tuệ để thảo luận kết quả lãnh đạo của Đảng bộ trong giai đoạn vừa qua (2003 - 2010), rút ra những bài học kinh nghiệm quí báu cho thời kỳ kế tiếp, đồng thời Đại hội sẽ đề ra phương hướngnhiệm vụ trọng tâm của  Tổng Công ty là sớm trở thành tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước, Vietnam Airlines sẽ là một trong những hãng hàng không hàng đầu trong khu vực. Mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong Báo cáo Chính trị của Đảng ủy trình Đại hội là hết sức nặng nề, và  cần  phải có sự nỗ lực to lớn của tất cả các cơ quan, đơn vị, của mọi cán bộ, đảng viên, người lao động mới có thể hoàn thành.

Đại hội đánh dấu mốc quan trọng khẳng định Vietnam Airlines đã trở thành một hãng hàng không có vị thế trong khu vực về qui mô năng lực vận tải và chất lượng dịch vụ. Với những định hướng cơ bản về chiến lược phát triển đội bay, nguồn nhân lực và chiến lược thị trường đúng đắn, với truyền thống đoàn kết nhất trí, tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, quyết tâm phấn đấu góp phần đưa Tổng Công ty phát triển của mỗi người lao động chắc chắn chúng ta sớm đạt mục tiêu đề ra.

Toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta đang sôi nổi thi đua lập thành tích  xuất sắc chào mừng 65 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các ngày Lễ lớn trong  năm 2010; chào đón  Thủ Đô một nghìn năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI. Hòa cùng không khí vui tươi phấn khởi đó, cán bộ đảng viên, người lao động Tổng Công ty Hàng không Việt Nam quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình góp phần vào thành tích chung của Tổng Công ty gửi tới Đại hội Đảng bộ lần thứ III