Triển khai thành công hệ thống xuất hóa đơn GTGT cho chứng từ vận tải Hàng không của Tổng công ty Hàng không Việt Nam


Giao diện Hệ thống quản lý hóa đơn – Invoice System

Thực hiện triển khai nghị định 51/2010/ND-CP của chính phủ về việc quản lý các chứng từ hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Ngày 01/04/2011 hệ thống xuất hóa đơn GTGT cho chứng từ vận tải Hàng không cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã chính thức hoạt động với sản phẩm phần mềm được xây dựng bởi Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không (AITS).

Với mục tiêu xây dựng hệ thống hỗ trợ tối đa các đại lý của Vietnamairlines trong việc lập và in hóa đơn theo đúng Nghị định, đội ngũ nhân viên của AITS đã xây dựng Phần mềm quản lý hóa đơn trên nền Web có thể truy cập dễ dàng qua Internet tại địa chỉ http://agent.vietnamair.com.vn nhằm giúp cho đại lý in ấn hoá đơn một cách nhanh chóng, thuận tiện, thay cho việc xuất hoá đơn bằng tay như trước kia.

Ngay trong buổi sáng ngày đầu tiên triển khai hệ thống cho toàn bộ mạng đại lý bán của Tổng công ty, đã có gần 300 hóa đơn được xuất trên hệ thống cho gần 400 vé bán, chính thức thay thế cho việc xuất hóa đơn GTGT cho vé bán của Vietnamairlines trên mẫu in sẵn.

Vũ Thọ Tuyền