Trao nhuận bút đầu tiên cho tác giả gửi bài lên website của Công ty

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng hoạt động của Công ty nói chung và xây dựng, phát triển website của Công ty nói riêng. Tổng giám đốc đã ký phê duyệt tờ trình số 189/2011/CV/KHTH, thông qua việc tiến hành thành lập Ban biên tập website của Công ty cũng như các chế độ chính sách kèm theo. Website của Công ty được thành lập với mục tiêu cập nhật thông tin Công ty kịp thời cho khách hàng, quảng bá hình ảnh Công ty, là cầu nối cho việc giao lưu, hợp tác làm ăn với đối tác khách hàng trong và ngoài Vietnam Airlines. Bên cạnh đó, website cũng là công cụ quản lý, cung cấp thông tin Công ty cho cán bộ công nhân viên một cách kịp thời, dân chủ, chính xác.

Ngay sau khi công bố Tờ trình về việc phát triển website của Công ty được phê duyệt đã có không ít những tin bài được gửi về cho ban biên tập, trong đó có những bài viết  có nội dung thiết thực, phù hợp và đã được chọn đăng tải.

Ngày 19/05/2011 Ban biên tập đã tiến hành tổ chức trao nhuận bút cho bài viết đầu tiên được đăng tải trên website sau khi chủ trương của Lãnh đạo Công ty được công bố. Tác giả được nhận nhuận bút là Vũ Thọ Tuyền - chuyên viên phòng Giải Pháp Phần Mềm với bài viết “Triển khai thành công hệ thống xuất hóa đơn GTGT cho chứng từ vận tải Hàng Không của TCT HKVN”.

Ban biên tập rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp của các cán bộ công nhân viên trong Công ty và hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình trong thời gian tới để website của Công ty ngày càng phát triển, hoàn thiện và đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của toàn Công ty.

BTV Trần Thị Thanh Trà