Giới thiệu Trung Tâm Xử lý Dữ liệu

Đồng hành với sự đi lên của Công ty cổ phần tin học viễn thông Hàng không là sự phát triển không ngừng của Trung tâm Xử lý dữ liệu. Trong chặng đường 10 năm (2008-2018) vừa qua Trung tâm đã góp sức làm nên những thành công rực rỡ của Công ty AITS.

Tiền thân của Trung tâm xử lý dữ liệu là Trung tâm xử lý chứng từ. Những năm đầu, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm là cung cấp các dịch vụ về cập nhật chứng từ vận tải hàng không, xử lý và kiểm soát thủ công đối với chứng từ vận tải hàng không, cung cấp thông tin đầu vào cho Ban Tài chính kế toán, Ban Hàng hóa … đến nay, cùng với sự đổi mới công nghệ, sự phát triển của hệ thống xuất bán vé tự động VNA, Trung tâm đã chuyển từ cập nhật, xử lý thủ công sang xử lý, kiểm soát tự động trên hệ thống. Bên cạnh đó, cùng với hệ thống tích hợp chuyên dụng phần cứng và các chương trình phần mềm để cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu, Trung tâm đã phát triển xây dựng thêm các dịch vụ về cung cấp hệ thống các báo cáo, các dịch vụ khác với tiến độ và chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Trung tâm được xây dựng và hoạt động dựa trên các quy trình, quy định được xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 & ISO 27001:2013, thực hiện nhiệm vụ chính sau:

- Cung ứng dịch vụ xử lý chứng từ, dữ liệu vận tải Hàng không và dịch vụ đồng bộ; Cung cấp thông tin số liệu theo đơn hàng hoặc hợp đồng dịch vụ với các khách hàng; Cung cấp dịch vụ xử lý thông tin, dữ liệu về cho chương trình khách hàng thường xuyên và Skyteam của Tổng công ty HKVN-CTCP;

- Cập nhật, xử lý chứng từ, dữ liệu vận tải hàng không theo yêu cầu: Tổ chức thu nhận, xử lý báo cáo luân chuyển và xử lý chứng từ, dữ liệu vận tải hàng không phục vụ cho cô ng tác quản lý, dự báo, quản trị, điều hành của Tổng công ty hàng không Việt Nam-CTCP.

- Xử lý các dịch vụ về xử lý chứng từ, dữ liệu cung cấp cho khách hàng ngoài Tổng công ty hàng không Việt Nam-CTCP bao gồm các hãng hàng không quốc tế và khu vực...

- Đào tạo, huấn luyện và phát triển nhân lực thực hiện xử lý chứng từ, dữ liệu.

 

Cơ cấu tổ chức trong Trung tâm gồm 6 phòng chuyên môn


 

Phòng Xử lý dữ liệu thu bán Hành khách:

- Tiếp nhận dữ liệu thu bán Hành khách đầu vào từ các hệ thống xuất vé trong và ngoài nước. Tổ chức chuyển đổi và xử lý dữ liệu

- Thống kê, phân tích, cung cấp dữ liệu thu bán đầu vào, xây dựng các báo cáo thuế, báo cáo thu bán Hành khách

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đối soát cá dịch vụ bán vé Online, thẻ thanh toán từ hoạt động bán vé (đối soát thẻ BSP, dịch vụ VNA holiday, đối soát trả thưởng bông sen vàng, đối soát dịch vụ mua dặm thưởng Online), phân tích tiền …

- Thực hiện các nhiệm vụ trả lời tra soát khiếu nại bán Online

 

Phòng Kiểm soát thu bán Hành khách:

- Kiểm tra, kiểm soát việc áp dụng các quy định, chính sách xuất bán vé của IATA, VNA đối với các phòng vé, đại lý trong và ngoài nước

- Kê khai giá trị chênh lệch từ việc bán vé không đúng quy định của VNA, IATA, VNA đối với các phòng vé, đại lý

- Cung cấp các dịch vụ về phân tích và lập báo cáo doanh số chiết khấu/ hoa hồng tổng đại lý

 

Phòng Kiểm soát doanh thu vận chuyển Hành khách:

- Tiếp nhận, thống kê và xử lý chứng từ vận tải hành khách, kiểm soát doanh thu vận chuyển hành khách theo các quy tắc của IATA, VNA

- Cung cấp dữ liệu, báo cáo phân tích liên quan đến Thuế, chiết khấu thương mại

 

Phòng Kiểm soát Thanh toán quốc tế:

- Chuyên cung cấp các sản phẩm dịch vụ liên quan đến kiểm soát thanh toán quốc tế giữa VNA & các hãng, cung cấp các báo cáo phân tích doanh thu liên quan đến Thanh toán quốc tế

- Kiểm soát hóa đơn billing skyteam, hóa đơn dịch vụ phòng chờ trong và ngoài nước

- Kiểm soát hóa đơn bồi thường hành lý bất thường, bồi thường chậm lỡ chuyến

- Cung cấp toàn bộ dịch vụ về xử lý, kiểm soát, phân tích báo cáo vận chuyển Hàng không cho Hãng Hàng không Campuchia

 

Phòng Kiểm soát Hàng hóa và dịch vụ:

- Tiếp nhận, xử lý và kiểm soát chứng từ vận tải hàng hóa theo quy định của IATA, VNA

- Cập nhật, xử lý chứng từ Suất ăn, nhiên liệu, phiếu điều tra đánh giá chất lượng dịch vụ của VNA, Option town …

 

Phòng Xử lý dữ liệu chi nhánh Miền Nam

- Đại diện cho công ty AITS phía Nam thực hiện nhiệm vụ cung cấp các sản phẩm liên quan đến thu bán Hành khách, hành lý thuộc chi nhánh Miền Nam, tiếp nhận, luân chuyển báo cáo, chứng từ vận chuyển, tài liệu

 

VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ NĂNG LỰC CỦA TRUNG TÂM:


 

- Các cán bộ trong trung tâm có đầy đủ năng lực bằng cấp chuyên môn và khả năng quản lý; đã qua đào tạo các khóa học nghiệp vụ do Hiệp hội vận tải Hàng không quốc tế tổ chức, tuân thủ các hệ thống ISO, có kinh nghiệm trong công tác xử lý, kiểm soát chứng từ, dữ liệu, phân tích và dự báo dữ liệu, báo cáo. Đội ngũ lao động nhiệt huyết, hăng say lao động, ham học hỏi, thường xuyên được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ cũng như tin học hàng năm nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu chất lượng công việc

 

Những thành quả Trung tâm đã đạt được:

Đến nay, Trung tâm đã đánh dấu một bước chuyển biến lớn trong công tác xử lý, kiểm soát chứng từ, dữ liệu, nâng cao tính chuyên nghiệp, áp dụng công nghệ tiến tiến, đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng trong việc cung cấp báo cáo, thông tin dữ liệu và đã chứng minh được năng lực, chất lượng cung cấp dữ liệu qua đánh giá hàng năm về chất lượng dịch vụ từ phía khách hàng