Ra mắt ứng dụng quản lý lịch họp của TCT - VNA Meeting

Ứng dụng VNA Meeting quản lý các thông tin, bao gồm: Lịch tuần, Lịch năm TCT và Tài liệu cuộc họp. Với ứng dụng này, thông tin lịch họp TCT được hiển thị đầy đủ. CBNV chỉ cần chọn cuộc họp có sự tham gia của mình để biết thông tin chi tiết.

CBNV TCT có thể truy cập thông tin của sự kiện qua trình duyệt Web (Internet Explorer/ Chrome/ Safari,…) hoặc ứng dụng di động Mobile App trên nền tảng Apple IOS và Google Android.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Quản lý lịch họp TCT

1. Truy cập qua trình duyệt Web

► Truy cập địa chỉ: http://meeting.vietnamairlines.com.

►  Sử dụng tài khoản Email TCT làm tài khoản đăng nhập (tương tự như đăng nhập Email và Portal nội bộ TCT).

 

Giao diện đăng nhập.


Thông tin lịch họp TCT được hiển thị đầy đủ. CBNV chọn cuộc họp có sự tham gia để biết thông tin chi tiết.


2. Truy cập App VNA Meeting trên thiết bị di động (Mobile/Tablet)

► Cài đặt và đăng nhập App trên thiết bị di động

- Cài đặt ứng dụng trên App Store(iPhone/iPad) hoặc Play Store(Mobile/Tablet Android) với tên ứng dụng là “VNA Meeting”.

Lựa chọn bản cài đặt phù hợp cho iPhone/iPad (Mobile/Tablet Android cũng tương tự).


Hình ảnh App VNA Meeting sau khi được cài đặt và sử dụng tài khoản Email TCT để đăng nhập (tương tự đăng nhập Email, Portal nội bộ TCT).


Giao diện thông tin lịch trên VNA Meeting.

Vu Duc Ngoc-IT

(Theo news.vietnamairlines.com)