Đẩy mạnh tuyên truyền đột phá và phong trào thi đua tại Cơ sở

Thực hiện theo chỉ đạo tại CV số 124/CV-CĐTCTHK-TTCĐ ngày 14/03/2019 về việc đẩy mạnh tuyên truyền 02 chương trình đột phá và 01 phong trào thi đua của Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Công ty AITS đã thực hiện tuyên truyền trực quan bằng standee với các nội dung như sau:

- “Đồng hành cùng Doanh nghiệp, chăm lo đời sống vật chất cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong Tổng công ty Hàng không Việt Nam”

- “Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ, kỹ thuật nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong Tổng công ty Hàng không Việt Nam”

- “Phụ nữ Hàng không “Năng động – Sáng tạo – Đảm đang – Duyên dáng”

 

Hình ảnh nghiệm thu tại trụ sở Công ty AITS

Công đoàn AITS sẽ luôn cố gắng thực hiện theo đúng các khẩu hiệu mà BCH Công đoàn Tổng công ty đã đề ra để luôn luôn đảm bảo đời sống, vật chất cho người lao động, nâng cao kiến thức trình độ cho người lao động để xây dựng một Công đoàn tiến bộ và vững mạnh.

Tin bài: Linh Chi - BBT