Giới thiệu chung

Nằm trong chủ trương chung về phát triển Vietnam Airlines (VNA) thành một Tập đoàn Kinh tế mạnh, các cấp Lãnh đạo của VNA đã nhìn nhận Công nghệ Thông tin - Viễn thông (CNTT-VT) là một trong những trọng tâm phát triển trong giai đoạn mở cửa bầu trời và cạnh tranh trong Thương mại Điện tử toàn cầu. Việc thành lập Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không (AITS) được triển khai theo định hướng của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hội nhập nền Kinh tế, mở rộng quan hệ trên thương trường và nâng Cao năng lực cạnh tranh với các Hãng hàng không trên thế giới và trong khu vực.

Nhân sự của AITS gồm hơn 200 người tiếp nhận từ Trung tâm Thống kê - Tin học Hàng không thuộc VNA. Ngoài ra còn có sự góp mặt mới của các chuyên gia hàng đầu về CNTT-VT trong và ngoài nước. Với đội ngũ nhân sự này, thế mạnh nổi trội của AITS là Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Hàng không dân dụng, hiểu biết về yêu cầu và nghiệp vụ của ngành hàng không, nắm rõ về công nghệ, quy trình hoạt động, sản xuất Kinh doanh của Vietnam Airlines nói riêng và ngành Hàng không dân dụng Việt Nam cũng như trên thế giới nói chung.

Tầm nhìn:

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông tốt nhất; đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất Kinh doanh 24x7x365 cho Tổng Công ty Hàng không Việt nam.

Chiến lược:

Trở thành Nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông đứng đầu trong lĩnh vực Hàng không dân dụng và lữ hành.