Giới thiệu công cụ tạo báo cáo thông minh Bussines object

Bussines Object - Bo là một công cụ tạo báo cáo cho phép người sử dụng có thể  tạo báo cáo một cách dễ dàng bằng cách kéo thả các đối tượng. Chỉ bằng một số thao tác đơn giản, người dùng có thẻ tạo được các báo cáo phức tạp theo nhiều tiêu chí, góc độ khác nhau mà không cần phải hiểu nhiều về ngôn ngữ lập trình

 

RAS là hệ thống kế toán doanh thu của Ban TCKT, TCTHKVN được sử dụng với mục đích phục vụ hoạt động thu bán hàng ngày và xác định doanh thu vận chuyển hàng không. Ngoài ra RAS còn được sử dụng như một nguồn dữ liệu chính thức chứa các thông tin bán, vận chuyển hành khách, hàng hóa và được các đơn vị trong TCT sử dụng để làm nguồn số liệu báo cáo phục vụ nhu cầu báo cáo và phân tích nghiệp vụ.

Trong quá trình hoạt động HT thống RAS bộc lộ nhiều hạn chế như tốc độ xử lý thông tin chậm, còn nhiều bước phải làm thủ công dẫn đến số liệu chưa chính xác, và mất nhiều công sức để kiểm tra dữ liệu. Hơn nữa, do các đơn vị trong TCT cùng sử dụng RAS làm nguồn dữ liệu báo cáo nên có nhiều báo cáo bị trùng lắp, và mất nhiều công sức của các đơn vị.

Hiện nay, Ban TCKT đã thay thế hệ thống RAS bằng hệ thống REVERA & AMBER của Kale Consultants. Đây là một hệ thống kế toán doanh thu khá hoàn chỉnh, tự động hóa hầu hết các khâu từ bán, vận chuyển cho đến thanh toán interlines. Vì vậy, dữ liệu của hệ thống REVERA & AMBER có tốc độ xử lý thông tin nhanh hơn, chính xác và đáng tin cậy hơn hệ thống RAS trước đây.  Ngoài ra, REVERA & AMBER còn được kèm theo một công cụ báo cáo thông minh, đó là công cụ tạo báo cáo PRISM hay còn gọi là công cụ Bussiness Object – BO.

BO là một công cụ tạo báo cáo cho phép người sử dụng có thể tạo báo cáo một cách dễ dàng bằng cách kéo thả các đối tượng. Chỉ bằng một số thao tác đơn giản, người dùng có thể tạo được các báo cáo phức tạp theo nhiều tiêu chí, góc độ khác nhau mà không cần phải hiểu nhiều về ngôn ngữ lập trình.

Dữ liệu của BO sẽ được đổ định kỳ từ hệ thống REVERA & AMBER nên dữ liệu trên BO luôn luôn được cập nhật và đồng bộ với dữ liệu nguồn. Các trường, cột trong REVERA & AMBER khi chuyển sang BO sẽ trở thành các đối tượng. Các đối tượng này được ghi chú rõ ràng giúp người dùng có thể hiểu được ý nghĩa từng đối tượng, giúp việc tạo báo cáo dễ dàng hơn. Các báo cáo trong BO có thể được lưu dưới dạng các file Pdf, Word, Excel tùy theo nhu cầu sử dụng.

Sau khi nghiên cứu hệ thống REVERA & AMBER cũng như công cụ BO, Ban CNTT đã tổ chức nhiều cuộc họp giữa các đơn vị và trình Lãnh đạo TCT phương án xây dựng hệ thống báo cáo thương mại chung cho TCT sử dụng công cụ BO. Được sự đồng ý của Lãnh đạo TCT, Ban TT&BSP sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị để cùng xây dựng một bộ báo cáo thương mại chung.

Trong thời gian tới, Ban CNTT sẽ tổ chức giới thiệu cho các đơn vị về hệ thống BO và cách tạo báo cáo phục vụ nhu cầu phân tích nghiệp vụ của từng đơn vị